Flimpjes.nl

Onder de naam Flimpjes.nl maak ik sinds 2012 animaties en videoproducties in opdracht. Ik werk vanuit Groningen maar de opdrachtgevers zijn over het land verspreid. 


Ik ben sterk in het mij eigen maken van de inhoud die de opdrachtgever wil communiceren en weet daarbij de juiste toon aan te slaan binnen de video. In de keuze tussen video of animatie en in de voice-over waar gevraagd. 

Neem gerust contact op voor het langere verhaal. 

Alexander Weeber.

mail    contact@flimpjes.nl           |           tel. 06 24 23 0014

flimpjes.nl

Built with Berta.me

flimpjes.nl